• вул.Довженка,2
  • berizka-sadok@ukr.net
  • (0683198843)
/ Нормативно-правове забезпечення

Нормативно-правові документи, що регламентують організацію роботи в умовах воєнного стану

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Нормативно-правові документи, що регламентують організацію роботи з дітьми дошкільного віку

 

ЩОДО ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У 2021/2022

 

ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА РІК

 

Закон про дошкільну освіту

 

Закон України про освіту

 

ПОЛОЖЕННЯ про заклад дошкільної освіти

 

Положення про методичний кабінет

 

Кодекс законів про працю України

 

Закон України "Про охорону праці"

 

Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників

 

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників

 

ПОЛОЖЕННЯ про атестацію педагогічних працівників закладів

 

Про затвердження Типової програми
підвищення кваліфікації педагогічних
працівників щодо впровадження оновленого
Базового компонента дошкільної освіти
(Державного стандарту дошкільної освіти)

   

 

Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Постанова 800

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

 

Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді

 

про ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

 

Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

 

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року

 

Закону України «Про стандартизацію»

 

Правила організації діловодства та архівного зберігання

 

Типова інструкція з діловодства

 

Про академічну доброчесність

 

Про протиепідемічні заходи 2021

 

Як оформлювати реквізити

 

Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності

 

ЗАКОН УКРАЇНИ Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

 

Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах адаптивного карантину

 

Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників

 

Постанова КМУ щодо Положення про програмно-апаратний комплекс “Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту”

 

o Наказ МОН України від 28.10.2008р. №985 “Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах”

o Листи МОН України:

o від 07.05.2007р. №1/9-263 “Про організацію обліку дітей дошкільного віку”

o від 04.10.2007р. № 1/9-583 “Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади”

o від 26.02.2008р. № 1/9-101 “Щодо проведення інструктажів з питань проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах;

o від 17.12.2008р. № 1/9-811 “Про здійснення соціально-педагогічного патронату”

o від 15.12.2008р. № 1/9-804 “Про функціонування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу”

 

Нормативно-правові документи (комплектування, режим роботи)

· Наказ МОН України та МОЗ України від 27.03.2006 № 240/165 "Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу"

· Наказ МОН України від 20.02.2002р. № 128 " Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах"

· Листи МОН України:

· від 17.08.2005р. № 1/9-431 “Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах

· від 19.05.2006р. № 1/9-349 “Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку, в дошкільних навчальних закладах”

· від 24.01.2007р. №1/9-36 “Про режим роботи дошкільних навчальних закладів”

· від 17.12.2008 р. № 1/9-812 “Про прийом дітей до навчально-виховних комплексів”

· від 18.02.11 р. №1/9-114 “Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів”.

 

Нормативно-правові документи (медичне обслуговування)

· Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах” (Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2002р. № 826)

· Спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 30.08.2005р. № 432/496 “Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі”

 

Нормативно-правові документи (організація харчування)

· Закон України “Про дитяче харчування”

· Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.02р. №1243 “Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів” (із змінами)

· Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.04р. №1591 “Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах”

· Спільний наказ МОЗ України, МОН України від 01.06.05р. №242/329 “Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах”

· Спільний наказ МОН, МОЗ України від 15.08.06р. №15.08.06р. №620/563“Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах”

· Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (затверджена спільним наказом МОЗ України, МОН України від 17.04.06р. № 298/227)

· Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24.03.2016 № 234

· Листи МОН України:

· від 21.06.2007р. № 1/9-394 “Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах”

· від 18.12.2008р. № 1/9-795 “Про вжиття заходів щодо запобігання харчових отруєнь”

 

Нормативно-правові документи (ділова документація)

· Примірна інструкція з діловодства в дошкільних закладах (наказ МОН України від 01.10.2012 р. № 1059)

· Нормативно-правові документи (навчально-виховна робота)

· Наказ МОН України від 11.09.2002р. № 509 “Про затвердження Типового обліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах”

· Листи МОН України:

· від 01.10.2002р. № 1/9-434 “Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі”

· від 06.06.2005р. №1/9-306 “Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах”

· від 17.03.2006р. № 1/9-153 “Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах”

· від 18.07.2008р. № 1/9-470 «Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах».

· Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) Наказ МОНмолодьспорт № 615 від 22.05.12 року

 

Фізкультурно-оздоровча робота

· Закон України “Про фізичну культуру і спорт”

· Указ Президента України від 28.09.2004р. № 1148 (із змінами) “Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту”

· Наказ МОН України від 25.05.1998р. № 188 “Про нормативні документи з фізичного виховання”

· Наказ МОН України від 21.07.2003р. № 486 “Про систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах”

 

· Лист МОН України від 27.08.2004р. № 1/9-438 “Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі”

 

 

 

Щодо організації роботи з музичного виховання в ЗДО

 

Щодо застосування державної мови в навчальних закладах

https://drive.google.com/open?id=1G_Thwp65cC0GwEV7375PqOYsGDv2KrH6

 

Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової ланок освіти

https://drive.google.com/open?id=1cHa_hY5j4OEbxhAK-0MWnn3jt2kufB0a

 

 

«Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу».doc

https://drive.google.com/open?id=1PU2p4HAeEVX-dqqoAVGLVAqxbiiKIQAm

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.doc

https://drive.google.com/open?id=1kdLkHeqSDxcmri-6YOXolwSz3XesCFmH

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ з фізичного виховання.rar

https://drive.google.com/open?id=1mvDUxFznR-u5a-rYwVr1JszAOcowF3il

Про затвердження гранично допустимого навчального …ння на дитину в дошкільних навчальних закладах.doc

https://drive.google.com/open?id=1SZ6H76eNHA6UCfJUfs3I3IEl-fPOiT_k

Про затвердження Правил пожежної безпеки.doc

https://drive.google.com/open?id=1pKNVyLmm1MBADKSWY1cR6NAjDQR85Zdw

Про затвердження Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для ЗДО.doc

https://drive.google.com/open?id=1PTtDZ2oWVS7z0ck1lJ5KRozrcyllcosN

Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах.doc

https://drive.google.com/open?id=1-_z3HOWOMdnCU_qHNJ2InnD8P9_W7EVr

 

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників.doc

https://drive.google.com/open?id=1uDMpUt2532aF8O9Z-NKfLeGu1nSRxkEH

Про затвердження Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу.doc

https://drive.google.com/open?id=11UNpFlLHhwyvKWZvPaOUDK4R6jP55RKn

Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах.doc

https://drive.google.com/open?id=10FnDT4UrEy2OPWzr7cJphCAsBuBDF7hB

 

 

 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДОКУМЕНТАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (матеріально відповідальних осіб)

https://drive.google.com/open?id=1aFh0d00K1Jy14Jtqw2DKmoHiWOtAba28

Щодо визначення рівня розвитку дитини за допомогою кваліметричної моделі.doc

https://drive.google.com/open?id=1X7eQSZQx3DJ2bEHKoc1SUqCDyr_xjuzZ

Щодо відрахування вихованців закладів дошкільної освіти.doc

https://drive.google.com/open?id=1t8r0N6RHkpjMHEuRM0K07kwA_kvMyiWe