• вул.Довженка,2
  • berizka-sadok@ukr.net
  • (0683198843)
/ Звіт

Звіт завідувача 2019-2020 н.р.

Звіт завідувача за 2018 - 2019 н.р.

З В І Т

завідувача дошкільного навчального закладу  «Берізка»

Терлецької Н.В.за 2017/2018 навчальний рік перед колективом та батьками на загальних зборах

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі “Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю".

МЕТА:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

 

Основні характеристики дошкільного навчального закладу:

· загальна площа ДНЗ – 1.002 кв.м
· площа присадибної ділянки –0.004кв.м.
· загальна площа приміщень – 1600 кв.м.
Проектна потужність дошкільного закладу – 163 місць. Загальна кількість дітей в закладі – 155
ДНЗ розрахований на 12 вікових груп, фактично працює 7 груп загального розвитку. Діючі групи укомплектовані за одновіковими показниками - дві групи раннього віку та п,ять   груп дошкільного віку.

Дошкільний навчальний заклад працює за п′ятиденним робочим тижнем, за режимом перебування дітей :
10 годинним – 7 груп ( 7.30 – 17.30)

 

Дошкільний навчальний заклад «Берізка»працює за  програмою «Дитина» Статутом,затвердженим та зареєстрованим рішенням виконкому Свеської           селищної ради.1.03 р. № 384/ 7 та на підставі рішення Свеської селищної радиди 24 скликання (20 сесія) від 16.10.2003 р. № 51.
Організація навчально-виховного процесу здійснюється в україномовному режимі згідно з Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», «Про охорону дитинства»; Національної доктрини розвитку освіти, Конвенції «Про права дитини»; Положення «Про дошкільний навчальний заклад»; Базового компоненту дошкільної освіти в Україні (нова рнедакція), Положення «Про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу» наказ МОН молоді та спорту №398 від 26.04.11 р., «Положення про методичний кабінет».
Головною метою дошкільного закладу є забезпечення дошкільної освіти дітей, створення умов для їх психофізичного, розумового, естетичного розвитку, корекція психофізичного розвитку особливих дітей.

Для покращення реалізації змісту освітньо-виховного процесу - передбачені такі види інваріативної діяльності :

- заняття з образотворчого мистецтва;
- заняття з народознавчтва та українського мовлення;
- хореографія;
-заняття з театрально-ігрової діяльності;

Крім цього в минулому навчальному році надавались додаткові платні послуги:
- англійська мова;
-хореографія

Розподіл навчального, максимально допустимого навантаження на дітей упродовж тижня, побудований з урахуванням змісту Державної базової програми відповідно до вимог визначених МОН і МОЗ України. При цьому, освітній процес базується на поєднанні різних видів занять: фронтальних та групових при умові, що тривалість фронтальних занять не повинна перевищувати 15-35 хвилин (відповідно віку дітей), групових -15-30 хвилин, що дає можливість додержуватися регламенту навчального часу в день на одну дитину.

Аналіз кадрового складу:

Віковий склад:
- до 30-ти років – 5-16%;
- 31-40 років - 10-33%;
- 41-50 років - 12-39%;
- 51-55 років - 3-9%;
- більше 55 років – 1-3%.

Стаж педагогічної діяльності:
- до 3-х років - 4- 13%;
- 3-10 років - 6 –19%;
- 10-20 років - 7 – 23%;
- більше 20 років - 14 –45%.

Рівень кваліфікації:
Вища категорія –  2-13%   1 какегоряя 2.-26%ІІ категорія - 2 – 13%%
Спеціаліст -  1%
Вища освіта – 14-  98%

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.
План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується відділом освіти у, молоді та спорту Ямпільської районної державнолї адміністрації.
Вжиті завідуючою дошкільним навчальним закладом заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку.
Відповідно до інструктивно-методичного листа МОН України «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» № 1/9-263 від 07.05.2007 року у 2011-12 н. р. в дошкільному закладі було складено план заходів щодо обліку дітей дошкільного віку. На основі банку даних дітей неохвачених дошкільною освітою протягом навчального року адміністрацією та педагогічним колективом ДНЗ проводилась активна робота в напрямку пропаганди дошкільної освіти:
- активно працював консультативний центр для батьків, діти яких не відвідують дошкільний  заклад.

- забезпечено проведення пропаганди дошкільної освіти для мешканців  смт.Свеса
- здійснювався соціальний та педагогічний патронат із метою сприяння взаємодії ДНЗ та сім’ї.

З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дитячого садка, традиційно, у жовтні та квітні було проведено Тиждень відкритих дверей для батьків наших вихованців та батьків смст.Свеса.Була надана можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, заняття, вернісажі дитячих та колективних з вихователями робіт, оглянути предметно – ігрове середовище групових кімнат.

Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Плануваня роботи в дошкільному закладі здійснюся відповідно до Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» від 3 липня 2009року. Саме річним планом регламентувалася організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компоненту дошкільної освіти. Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною,літературою, дидактичним аудіо та відео матеріалом. Під керівництвом вихователя – методиста\Мацковської С.О.. педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями: “Дошкільне виховання”, “Палітра педагога”, “Джміль”, комплект “Практика управління дошкільним закладом”, у складі якого журнал “Вихователь – методист дошкільного закладу”, “Музичний керівник” та Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, , використання кращого досвіду вихователів нашого ДНЗ,області , інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації при СОІППО.
Протягом 2016– 2017року в дошкільному закладі в освітньо – виховний процес активно впроваджувалися новітні педтехнології:
- вихователями дошкільних груп впроваджувались в практику роботи з дітьми (на заняттях та в повсякденному житті) навчальні програми «Уроки тітоньки Сови», «Лошарики» тощо;
- творчою групою ДНЗ розроблялись методичні рекомендації щодо використання новітніх комунікативно-інноваційних технологій в освітньо-виховному процесі ДНЗ («Розвиток творчих здібностей та виховання художньо-естетичної культури через використання презентаційного матеріалу»; «Методика застосування навчальних програм та презентацій»; «Використання ІКТ на заняттях з математики та української грамоти»; «Використання презентаційногоматеріалу на заняттях з ознайомлення з довкіллям та природою» тощо);
- в гуртковій роботі для покращення освітньо-виховного процесу застосовувались парціальні програми: « «Англійська мова для дітей дошкільного віку», автор Шкваріна Т.М..

Матеріально-технічна база ДНЗ.

Для створення оптимальних умов перебування дітей в дошкільному закладі матерільно-технічна база постійно удосконалюється і модернізується, а саме в 2016- 2017р.:
1. Проведено заміну старої техніки на нову. Придбано:, відеокамера,  проектор, мультимедійна дошка.\продовжено роботу по благоустрою території дошкільного закладу:
- продовжено спилювання старих дерев.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та педагогічних працівників.

Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників освітньо – виховного процесу. Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітньо – виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.
За період роботи ДНЗ у 2016-2017 н.р. нещасних випадків з дітьми під час освітньо – виховної роботи і робітниками на робочому місці не відбувалося.
Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно – оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання.
Адміністрація закладу організовувала нормальні умови для праці та освітньо – виховної діяльності членів трудового колективу.
Щодо підготовки дошкільного закладу до роботи у зимових умовах, необхідно здійснити перевірку опалювальної системи, ремонт системи водопостачання ДНЗ, у, продовжити заміну вікон на склопакети..
При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоровя дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.
Забезпечено проведення первинного, періодичного та інших видів інструктажів з техніки безпеки. Відповідно до ГОСТ 12.04.79 р. не допускається до роботи люди, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці. Травматичних та нещасних випадків за період роботи дошкільного закладу не було.
Забезпечене соціальне страхування всіх працівників від нещасних випадків, професійних захворювань. Здійснюються виплати з фонду соціального страхування за період тимчасової непрацездатності працівників.
Організовано проводяться при прийомі на роботу і періодичні ( двічі на рік) медичні огляди працівників.
Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.
Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти та Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина», яка спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі. Тому робота нашого дошкільного закладу з профілактики дитячого травматизму має такі завдання:
· поліпшення якості навчально – виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;
· удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоровя та життя;
· пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків.

У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників. Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу .Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.
Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.
Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються. В 2016-2017 навчальному році вчасно виплачувались заробітна плата і аванс, всі педагоги отримують доплату за вислугу років, отримали грошову винагороду, всі працівники отримують матеріальну допомогу на оздоровлення під час відпустки теж в повному обсязі. Педагоги закладу отримують щомісячну винагороду в розмірі10% за престижність праці.
Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, маються вогнегасники, призначено відповідальних осіб. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ДНЗ. У квітні 2017 року був проведений «Тиждень безпеки».
Щороку по завершенню «Тижня безпеки» діти узагальнюють одержані знання у своїх творчих роботах ( малюнки, вірші, творчі оповідання).
Охорона життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоровя дітей – важливе завдання дошкільного закладу.

Забезпечення фізичного виховання, медичного обслуговування та організації харчування вихованців.

На виконання вимог з фізичного виховання дітей дошкільного віку, робота велася в декількох напрямах відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт» на виконання Міжгалузевої комплексної програми на 2002-2012 р. «Здоров’я нації».
Вирішенню завдань фізичного розвитку дітей в дусі відповідального ставлення до власного здоров′я та профілактики захворюваності, сприяли:
- систематичне і своєчасне проводення медичних оглядів дітей згідно наказу МОЗ України „Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні” № 434 від 29.11.2002;
- систематичне медико-педагогічне вивчення організації освітньо-виховного процесу: здійснення постійного контролю адміністрації за дотриманням рухового режиму протягом дня та розподілом психофізичного навантаження на заняттях з фізкультури.

Крім цього, у дошкільному закладі були розроблені і впроваджені в практику:
- здоров′язбережувальні технології (впровадження в оздоровчу роботу різних видів гімнастики - пробуджувальна гімнастика за системою Єфіменко.
Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей.
Ефективність оздоровчих заходів визначалася поєднанням комплексної інтенсивної оздоровчо-профілактичної роботи з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників.
Результати роботи розглядались на педраді, виробничій нараді, раді ДНЗ та на педгодинах.
Серед багатьох чинників, що забезпечує необхідний рівень фізичного та психічного розвитку дитини, одним з головних, є раціональний режим. Основним принципом правильної організації режиму дня є його відповідність віковим психофізичним особливостям дошкільника. Вона обумовлюється задоволенням потреб організму у сні, відпочинку, їжі, діяльності, рухах, тому режим дня для дітей різного віку у дошкільному закладі підібраний згідно до віку дитини.
          Щоквартально старшою медичною сестрою проводився аналіз стану захворюваності і здоров’я дітей. Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, рухливих ігор тощо. У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводилось маркування меблів, здійснювався індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи. Але слід звернути увагу на організацію та методику проведення таких форм та методів фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми, як гімнастика пробудження та організація рухового режиму в старших групах.

В порівнянні з 2016роком в 2017 році відмічається динаміка зниження гострих захворювань від загальної кількості випадків захворюваньУ дні карантинів та в періоди підвищеної захворюваності в режимі дня збільшувалась загальна тривалість перебування дітей на свіжому повітрі, виділявсяся час для проведення спеціальних лікувально – профілактичних процедур, змінювалася змістовна сторона занять з підвищеним фізичним та інтелектуальним навантаженням.
.
Організація харчування дітей в ДНЗ здійснюється відповідно до постанови КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2005 р. № 1591, «Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», затвердженого наказом МОН України від 01.06.2005 р. № 242/329, Інструкції з організації харчування в ДНЗ, затвердженої спільним наказом МОН України та Міністерства освіти здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227.
За даними аналізу виконання грошових норм показники вартості харчування на одну дитину виконані в межах затвердженого фінансування. В дошкільному закладі створювались сприятливі умови для організації доцільного та якісного харчування: С-вітамінізація протягом року, введення дієтичного харчування та застосування зелені.
Разом з тим, аналіз виконання замовлень продуктів харчування засвідчує їх виконання не в повному обсязі.
З боку завідувача та медичного працівника протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами. З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.